FAQ Kategorie: # Seznamy

  • Kdy případně měnit obsah a rozsah seznamů?

    Seznamy jsou základním definicí, kterou by se mělo začít. Můžete je upravit i později, v případě zjištění potřeby, ale pak je riziko, že zapomenete do naplánovaných akcí updatované položky využít. Na počátku práce s Plan M doporučujeme využít předefinované struktury, tzv. se do ní vejít. Jsme toho názoru, že největší potřeba přizpůsobení bude u cílových…

  • Má smysl doplňovat seznamy?

    Hlavním principem automatických nástrojů je problémy zjednodušovat a zpřehledňovat. Standardní seznamy jistě nejsou úplné, ale čím složitější strukturu vytvoříte, tím komplikovanější se bude v ní vyznat a účelně plán analyzovat. Doplňujete-li seznamy a chcete odlišit ty své od původních, doporučujeme dát na počátek nějakou vaši osobní nebo firemní zkratku, například: (TP) Klienti z e-shopu